Grönland’da birtakım kutup ayıları buzulların erimesine adapte olup, avlanabiliyor

Posted by

Reuters

Kutup ayıları uzun vakittir global ısınmanın yabanî hayata nasıl ziyan verdiğinin sembolü olarak görülüyor.

Kutup ayılarının fok avlayabilmeleri için Arktik Denizi’ndeki buzullar hayati ehemmiyette. Münasebetiyle buzulların erimesi kuşaklarının tükenmesi riskini de beraberinde getiriyor. Lakin yeni yapılan bir araştırma, kutup ayıları için ender görülen yeterli bir haber.

Bilim insanları, Grönland’in güneydoğusundaki yüzlerce kutup ayısının taze su kaynaklarının olduğu platformları kullanarak avcılık tekniklerini şartlara adapte ettiklerini tespit etti. Araştırmacılara nazaran bölgedeki kutup ayıları, artık dağ buzullarından kopan modüller üzerinde de avlanabiliyor.

Washington Üniversitesi’nden kutuplar uzmanı Kristin Laidre, “Kutup ayıları denizde buzul olmayan fiyortlarda yılda sekiz ay hayatta kalacak kadar beslenebiliyorlar, zira taze su kaynaklarına, dağ buzullarına erişimleri oluyor” diye konuştu.

Science mecmuasında yayımlanan araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, kimi tiplerin artan sıcaklıklara karşı hayatta kalmanın yollarını bulacakları ihtimaline işaret ediyor.

ESKİMOLARLA İKİ YIL

Dr. Laidre, “En kıymetli sorulardan biri kutup ayılarının Arktik’te nerede yaşayabilecekleri. Bu araştırmada gördüğümüz üzere kutup ayıları bu türlü bir yerde hayatta kalabiliyorsa, ileride yaşayabilecekleri ortamlar hakkında da bundan çok şey öğrenebiliriz” diyor.

Araştırma grubunun, bölgeye dair ekolojik bilgilerini kendileriyle paylaşan Eskimo avcılarla iki yıl geçirmiş.

Shapiro, “Bu kutup ayılarının öteki kutup ayıları popülasyonlarından en az birkaç yüzyıldır başka yaşadığını biliyoruz” diyor.

Dr. Shapiro bu ayıların başkalarına oranla daha yavaş ürediklerini ve boyut olarak da daha küçük olduklarını söylüyor.

Dünya genelinde hayatta kalan kutup ayısı sayısının sadece 26 bin civarında olduğu kestirim ediliyor.

Dr. Shapiro, “Kutup ayılarının başı sıkıntıda. Şayet global ısınmanın suratını yavaşlatamazsak kutup ayılarının jenerasyonu tükenecek hayvanlar listesinde yer alacağı kesin. Bu süper çeşit hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursak, önümüzdeki 50 ila 100 yıl hayatta kalmalarına o kadar çok yardımcı olabiliriz” diye konuşuyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.