12. Kalkınma Planı hazırlıkları başladı

Posted by

2024-28 periyodunu kapsayacak 12. Kalkınma Planı’nın hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede yeni plan için 54 adet özel ihtisas komitesi ile 26 tane çalışma kümesi oluşturuldu. Dış göç, konut siyasetleri, kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma siyasetleri, mahallî idarelere ait ihtisas komiteleri kuruldu. Kimya, otomotiv, güç teknolojileri, raylı sistem araçlarında yerli üretim, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışma kümeleri oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 12. Kalkınma Planı hazırlıklarına ait genelge yayımlandı. Erdoğan, iktisadi, toplumsal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli siyasetlerin, ülkenin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme maksadının gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

ADİL REFAH PAYLAŞIMI

Türkiye’nin global bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli amaçları sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla daha da ileriye taşıyacağını kaydeden Erdoğan, “Kalkınma Planı mühletince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve toplumsal kalkınma adımlarına devam edilecek, global seviyede süregelen ekonomik, toplumsal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir” dedi.

56 İHTİSAS KOMİTESİ 26 ÇALIŞMA GRUBU

54 özel ihtisas kurulu ile 26 çalışma kümesi oluşturuldu. Dış göç, konut siyasetleri, kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma siyasetleri, mahallî idareler, enflasyonla uğraş, girişimcilik ve KOBİ’ler, sıhhat sanayilerinde dönüşüm, tarımda toprak ve su kaynaklarının idaresi, güç verimliliği ve arz güvenliği, besin güvenliği ve güvenilirliği, orman varlıklarının korunması ve erozyonla çaba, imalat sanayii siyasetlerine ait ihtisas kurulları kuruldu. Çalışma kümelerinde kimya, otomotiv, dijitalleşme ve vergileme, dijital gelişmelerin sosyo ekonomik tesirleri, güç teknolojileri, raylı sistem araçlarında yerli üretim üzere alanlar yer aldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.